Seachtain na Gaeilge 2010

Bain sult as Seachtain na Gaeilge ó 5-17 Márta, agus iarracht a dhéanamh chun iarracht teacht ar na "cupla focail ". Tír gan teanga, tír gan anam! "Croí na Teanga, tusa".Ná déan dearmad gur féidir leat dul i dteagmháil le AMLIB (Aontas na Mac Léinn Iar Bunscoile) i nGaeilge más mian leat ag aon am. Déanaimid iarracht a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin inrochtana trí mheán na Gaeilge a luaithe chomh maith le gach ár cáipéisí polasaí. Féach ar an spás seo ...Enjoy "Irish Week" from March 5th to 17th, and try and make an effort to find those "few words".  Remember a country without a language, is a country without a soul. "The heart of the language , it's you"Remember you can contact ISSU in Irish if you want at any time. We endeavour to make our website accessible through Irish soon as well as all our policy documents. Watch this space...[pro-player width='530' height='253' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=li2pVrFF7oU[/pro-player][pro-player width='530' height='253' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=G_dm8YYOxUo[/pro-player]

www.snag.ie

Remember you can contact ISSU in Irish if you want at any time. We endeavour to make our website accessible through Irish soon as well as all our policy documents. Watch this space... :)